Σφήνες πλαϊνής στήριξης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Kudu

Όρθια στάση

Meerkat

Βάσεις καθισμάτων

Strong Base

Όρθια στάση

Toucan

Βάσεις καθισμάτων

High-low:xo Frame