Τηλεσκοπικό ροδάκι αντιστήριξης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

2Move

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

4WayGlide LPL

Σανίδες μεταφοράς

E Board

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

SupportBelt