Χειρολαβή συνοδού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Kudu

Όρθια στάση

Meerkat

Βάσεις καθισμάτων

Combi Frame:x

Βάσεις καθισμάτων

Multi Frame:x